Zanik mięśni jako ograniczenie aktywności osób starszych

Atrofia, czyli zanikanie mięśni, to jeden z czynników, który wpływa na ograniczenie aktywności fizycznej osób starszych. Jednak to właśnie silne mięśnie oraz bezproblemowe poruszanie się sprawiają, że osoby starsze mogą pochwalić się samodzielnością i dobrym samopoczuciem przez dłuższy czas.

Atrofia to termin medyczny określający zanik, a zatem zmniejszenie objętości mięśni. Schorzenie to może zresztą obejmować nie tylko same mięśnie, ale również mózg, skórę oraz narządy płciowe. Ze względu na miejsce występowania rozróżnia się różne rodzaje atrofii. W tym artykule zajmiemy się jednak tylko jednym z jej typów – zanikiem mięśni.

Przyczyny występowania atrofii mięśniowej

Zanik mięśni to choroba, w przebiegu której następuje zniekształcenie włókien i grup mięśni poprzecznie prążkowanych. To prowadzi z kolei do proporcjonalnego zmniejszania się masy mięśniowej w całym ciele lub jedynie w niektórych jego częściach. Wraz z ograniczeniem objętości mięśni obserwuje się także osłabienie ich siły, trudność w wykonywaniu określonych ruchów oraz zmniejszanie się obwodów kończyn.

Przyczyn zanikania mięśni jest wiele. Najczęściej schorzenie to dotyka osób długo bądź przewlekle leżących oraz tych, u których doszło do zaburzenia niektórych funkcji ruchowych w wyniku urazów lub udarów. Chociaż lekarze zauważają, że powodem wystąpienia zaniku mięśni mogą być również choroby genetyczne, ogólnoustrojowe, neurologiczne, a także reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane i neuropatia cukrzycowa. Wypisane powyżej czynniki wskazują na to, że zanik będzie dotyczył przede wszystkim osób w podeszłym wieku oraz takich, które z powodu różnego rodzaju urazów zostały poddane długiej hospitalizacji.

Trzeba pamiętać, że zanik mięśni jest nieuleczalny i nie do zatrzymania. W jego łagodnym przebiegu postępowanie może objąć dłuższy okres czasu. Jednak w najczęstszym przypadku pojawia się nagle, a niedowład jest znacznie nasilony, co uniemożliwia chodzenie.

W jaki sposób wspomagać chorych

Właściwie jedynym sposobem leczenia zaniku mięśni jest dobrze przeprowadzona fizjoterapia. Rehabilitacja pozwala spowolnić postępy tej choroby, istotne jest jednak to, aby była przeprowadzana systematycznie. Szczególnie dobroczynne działanie mają tutaj wizyty na basenie, ponieważ wykonywanie prostych ćwiczeń w wodzie jest łatwiejsze, a dodatkowy opór przez nią stawiany pozwala poprawić ruchomość stawów i wzmacnia pewne grupy mięśniowe.

Ważne jest, aby pamiętać, że zanik mięśni może nie dotyczyć jedynie tych występujących w rękach, nogach lub przy kręgosłupie. W trakcie postępowania choroby dochodzi również do zanikania tych mięśni, które biorą udział w oddychaniu. Regularne ćwiczenia pozwalają na utrzymanie ich siły oraz uczą właściwego kaszlu, co może być pomocne w trakcie odksztuszania zalegających w drogach oddechowych wydzielin.

Opublikowano 08-20-2018