Senior z chorobą przewlekłą

Choroby przewlekłe występujące u osób starszych to jedne z najczęstszych problemów zdrowotnych, z którymi muszą radzić sobie opiekunowie. Takie schorzenia chroniczne zazwyczaj rzutują na zdrowie fizyczne oraz psychiczne pacjenta. Niekiedy dotykają również jego rodziny.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, choroby przewlekłe (chroniczne) są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie, ponieważ zazwyczaj rozwijają się niezauważone, przez dłuższy okres, natomiast ich rozpoznanie jest zbyt późne, żeby je wyleczyć.

Czym są choroby chroniczne i skąd się biorą

Choroby przewlekłe można scharakteryzować w bardzo prosty sposób: ich objawy występują przez co najmniej trzy miesiące lub często nawracają. Zazwyczaj mają one powolny początek, a nasilenie objawów jest niewielkie. Są nieuleczalne, ponieważ powodem ich pojawienia się zmiany patologiczne. Występują zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. W przypadku osób starszych może dochodzić to tak zwanej wielochorobowości. Możliwym sposobem leczenia jest tylko i wyłącznie łagodzenie objawów i hamowanie postępowania takiej choroby.

Choroby chroniczne pojawiają się w wyniku występowania kilku czynników: nieprawidłowej diety obfitującej w tłuszcze i ograniczającej warzywa oraz owoce, niewystarczającej aktywności fizycznej albo jej braku, nadużywania alkoholu, a także palenia papierosów.

Do chorób chronicznych należą między innymi: choroby układu krążenia, przewlekłe choroby układu oddechowego, nowotwory, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, wszelkiego rodzaju choroby autoimmunologiczne, osteoporoza oraz otyłość. W Polsce najczęstszymi chorobami przewlekłymi są te związane z bólem pleców, alergiami, a także choroba wieńcowa, reumatoidalne zapalenie stawów oraz zapalenie kości oraz stawów. Ponadto szacuje się, że częściej występują one u kobiet niż u mężczyzn, a ryzyko ich wystąpienia zwiększa się znacznie po 50. roku życia.

Choroby przewlekłe, a życie seniora

Choroby chroniczne niekorzystnie wpływają oraz zaburzają funkcjonowanie całego organizmu, a te dysfunkcje biologiczne, które za sobą niosą, mają wpływ na zdrowie psychiczne oraz życie społeczne takiej osoby. Nie da się ukryć, że życie takie pacjenta zależy od dostępności świadczeń leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacji.

Warto również zauważyć, iż tego typu przewlekłe schorzenia mogą wywoływać niewłaściwe zachowania ze strony pozostałych członków rodziny. Nadopiekuńczość utrudnia stopniowe usamodzielnianie się i radzenie sobie z trudnościami. Z drugiej strony może pojawić się również unikanie i odrzucenie – obecne szczególnie w tych rodzinach, w których występują niska więź emocjonalna oraz patologie. Odzyskanie sprawności jest jednak zależne od wsparcia bliskich oraz pomocy personelu opiekuńczego.

Opublikowano 08-20-2018