Jak rozpoznać depresję psychotyczną u podopiecznego

Zwane niekiedy urojeniami depresyjnymi, mogą dotyczyć również seniorów, którzy cierpią z powodu pogarszającego się nastroju. Czym jest i jak rozpoznać pierwsze symptomy depresji psychotycznej?

Słysząc o omamach zazwyczaj myślimy o chorobie psychicznej, warto wiedzieć, że takie stany mogą również pojawić się w ciężkiej odmianie depresji. Halucynacje i urojenia mogą zatem doprowadzić do tego, iż nasz podopieczny zaczyna wierzyć, słyszeć lub odczuwać rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją.

Depresja psychotyczna

Jak szacują lekarze, około 20-25% osób, u których stwierdzono depresję może wykazywać zachowania charakterystyczne dla depresji psychotycznej. W przypadku osób starszych odsetek ten może wzrosnąć nawet do 45%. Warto pamiętać, że jeżeli pojawią się takie objawy, to choroba ta jest niezwykle niebezpieczna dla chorego i może prowadzić do okaleczeń lub prób samobójczych. Dodatkowo, podjęcie jakiejkolwiek terapii jest niezwykle trudne, ponieważ podopieczny boi się lub nie ufa zarówno terapeutom, jak i rodzinie.

Do najbardziej charakterystycznych przekonań, które wykazują pacjenci podejrzewani o depresję psychotyczną można zaliczyć przede wszystkim ogromne poczucie winy, przekonanie o wyrządzeniu krzywdy komuś, a jednoczesne przekonanie o tym, iż zasługuje się na karę. Do tego dochodzą także strach przed zachorowaniem na poważną chorobę, zaniżona samoocena. Jednocześnie pojawić się mogą również urojenia prześladowcze oraz urojenia nihilistyczne, a więc przekonanie o braku istnienia jakieś części ciała, całego ciała człowieka lub świata.

Omamy mogą mieć formę słuchową bądź węchową i mogą polegać na słuchaniu głosów oskarżających, potępiających i szydzących, a także zauważaniu zapachu zgnilizny albo rozkładającego się ciała. Pojawia się także spowolnienie ruchowe, które w niektórych przypadkach może przyjmować formę osłupienia lub zahamowania ruchowego. Warto jednak pamiętać, że obraz kliniczny tego schorzenia może się różnić w zależności od wieku.

W jaki sposób postępować z podopiecznym z depresją psychotyczną?

Przede wszystkim należy obserwować zachowanie seniora po to, aby stwierdzić, iż omamy i halucynacje rzeczywiście mają miejsce. Następnym krokiem jest przekonanie rodziny co do odbycia wizyty u lekarza psychiatry. Może on potwierdzić niepokojące przypuszczenia i zalecić odpowiednią terapię.

Depresję psychotyczną leczy się poprzez podawanie leków przeciwdepresyjnych w połączeniu z odpowiednim lekiem przeciwpsychotycznym. To, jakie środki zostaną zapisane, zależy od odpowiednio przeprowadzonego wywiadu, w którym zakłada się ocenę stanu somatycznego, symptomów dominujących u danego pacjenta oraz prawdopodobnych interakcji z innymi przyjmowanymi przez niego lekami.

Opublikowano 10-30-2018