Aktywność fizyczna jako czynnik zwiększający zadowolenie z życia u seniorów

Jakość życia to element, na który składają się takie uczucia jak radość i szczęście, a także odczucie człowieka co do jego pozycji w określonych warunkach kulturowych oraz w ramach przejętego aspektu rzeczywistości, w ramach którego funkcjonuje. Na jakość życia składają się wreszcie uwarunkowania kulturowe, społeczne, medyczne i psychologiczne.

Wraz ze starzeniem się organizmu, pojawiają się nieodwracalne procesy rzutujące na zdrowie oraz sprawność fizyczną. Okres emerytalny z punktu widzenia psychologii z kolei to czas satysfakcji z osiągnięć, moment odpoczynku i korzystania z dorobku życia. Takie spędzanie tego okresu życia określane jest przez psychologów jako pomyślne starzenie się. Zachodzi ono jednak pod warunkiem, że seniorzy inwestowali wcześniej we własne zdrowie oraz starali się eliminować szkodliwe wpływy chorób oraz urazów.

Wchodzenie w starość a stan zdrowia

Na ogólną satysfakcję z życia u osób starszych znaczny wpływ ma ich stan zdrowia oraz to, że są oni w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku społecznym. Oznacza to, że w ocenie swojego zadowolenia z życia seniorzy biorą pod uwagę przede wszystkim sprawność psychomotoryczną, a samo wchodzenie w starość i związane z tym okresem choroby oraz możliwość urazów rzutujących na dalsze samopoczucie fizyczne i psychiczne witają z obawą i niepokojem.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż jesień życia to moment w życiu człowieka, w którym zazwyczaj występują już chroniczne choroby. Do tych najczęstszych można zaliczyć przede wszystkim schorzenia krążeniowe, układu nerwowego, pojawiają się także takie w obrębie narządów ruchu oraz metaboliczne.

Aktywność jest kluczowa

Jak wykazano w badaniach naukowych na grupie seniorów, aktywność fizyczna to jeden z głównych czynników, które rzutują na zadowolenie z życia u osób w podeszłym wieku. Jednoznacznie wykazuje się, iż dobre zdrowie bierze się właśnie z ćwiczeń fizycznych. Lekarze zalecają zatem, aby zakres ruchu był dopasowany do możliwości i miał na celu przede wszystkim zahamowanie zmian wynikających z postępowania procesów starzenia, ale również poprawę samopoczucia, doskonalenie równowagi i skorygowanie sylwetki.

Wraz z postępowaniem procesu starzenia, ciało stopniowo wycofuje się z aktywności fizycznej. Ten stan z punktu widzenia fizjologii człowieka powoduje to, iż zmieniają się budowa i czynności wszystkich narządów, a także obniżają się sprawność intelektualna i funkcje poznawcze. Z tego też powodu zaleca się regularne ćwiczenia fizyczne, najlepiej w formie zajęć grupowych, które nie tylko spowodują, iż seniorzy będą spędzać czas w sposób przyjemny, ale również przyczynią się do lepszego samopoczucia i odprężenia. A jednocześnie sprawią, iż codzienne wykonywanie zwykłych czynności na powrót nie będzie wyczerpujące i niebezpieczne.

Opublikowano 09-05-2018