PoloniaCare24

W jaki sposób należy dbać o potrzeby osób starszych?

Każda osoba bez względu na wiek, żeby odczuwać pełnię szczęścia, satysfakcję z życia musi mieć zaspokojone swoje potrzeby życiowe. Potrzeby życiowe dzielimy na potrzeby podstawowe i potrzeby wyższego rzędu. O tym, że każdy z nas musi jeść, spać, załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, ubrać się, umyć, teoretycznie nie trzeba pisać, mówić. Ale tylko teoretycznie. Gdyż jeśli zaspokojenie potrzeb podstawowych dotyczy osób starszych, sprawy zaczynają się komplikować.

Seniorzy napotykają szereg trudności w zaspokojeniu swoich każdych potrzeb, nie tylko tych wyższego rzędu, odpowiadających za nasze samopoczucie, ale również tych elementarnych, podstawowych. Dziś zajmiemy się trudnym tematem, ale ważnym dla każdego człowieka z osobna – potrzebami osób starszych. Starzejemy się, nie da się tego mechanizmu w żaden sposób zatrzymać. Prędzej czy później każdy z nas będzie seniorem i będzie potrzebował pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb. Dziś, kiedy to obowiązkiem osób młodych jest właściwe zaopiekowanie się seniorem, zobaczmy, o czym należy pamiętać, organizując opiekę dla osoby starszej.

Dlaczego zaspokajanie potrzeb jest takie ważne?

Potrzeby człowieka, tak jak już napisaliśmy wcześniej, można w uproszczeniu podzielić na dwa rodzaje, potrzeby elementarne i te wyższego rzędu. Do potrzeb elementarnych należeć będą potrzeby fizjologiczne (jedzenia, picia, oddychania, potrzeby seksualne, sen, brak napięcia), potrzeby bezpieczeństwa (zależności, opieki i oparcia, protekcji, wygody, spokoju, wolności od strachu). Do potrzeb wyższego rzędu, które niestety gros z osób bagatelizuje w przypadku zajmowania się osobami starszymi, będą to potrzeby miłości i przynależności (uczucie więzi, afiliacji, miłości, bycia kochanym), potrzeby szacunku i uznania (zaufania do siebie, poczucia własnej wartości, kompetencji i poważania) oraz potrzeby samorealizacji (posiadania celów, spełniania swojego potencjału, estetyki, i potrzeby poznawcze).

U każdego człowieka potrzeby te kształtują się inaczej, ale żeby człowiek mógł w spokoju - mówiąc wprost, żyć i czerpać z tego życia radość każda z tych potrzeb musi być zaspokojona. W przypadku osób starszych, na co szczególnie zwracamy uwagę podczas szkoleń i rekrutacji opiekunów/ opiekunek osób starszych, problemem stają się potrzeby przynależności.

Czego oczekują osoby starsze?

Potrzeby przynależności „objawiają się” w poczuciu, świadomości braku osamotnienia, przezwyciężenia nie tylko myśli o tym, że zostało się „na starość” samemu, ale również niedopuszczania do wyłączenia się z życia społecznego, alienacji i obcości społecznej tylko ze względu na swój wiek i związane z tym ułomności. Podobnie dużym zagrożeniem dla seniorów jest brak poczucia bezpieczeństwa, strach przed pozostawaniem samemu i brakiem możliwości zaspokojenia samodzielnie potrzeb niższego rzędu. Warto pamiętać, że niezaspokojenie elementarnych potrzeb człowieka, również u osób starszych rzutuje na jego psychikę, sposób zachowania i „chęć życia”.

Z tego powodu najlepszym dla seniora rozwiązaniem jest posiadanie przyjaciela, opiekunki, która pomoże mu znów poczuć się najzwyczajniej w świecie człowiekiem ważnym, potrzebnym, kochanym. Dzięki stałej opiece seniorzy nie tylko mają zaspokojone potrzeby podstawowe, ale przez wspólne spędzanie czasu, organizację zajęć nie koniecznie wyszukanych, ale takich dostosowanych do wieku i możliwości seniora, można opóźniać pojawienie się poważnych problemów z wykonywaniem samodzielnym czynności dnia codziennego, poprawiając w ten sposób jakość życia seniorów.

02 - 11 -2021

10 lat działalności Polonia We Care

Aż trudno uwierzyć, że wystartowaliśmy długie, a zarazem pełne wrażeń i wspaniałe 10 lat temu. Czasem jednak czuję się jakbym jedynie mrugnęła i wszyscy znaleźliśmy się tu gdzie jesteśmy teraz. Tu gdzie nie dotarłabym bez mojego zespołu z biura w Szczecinku i bez już ponad 5000 opiekunek, które dzięki nam znalazły podopiecznych w Niemczech przez te wszystkie lata.

więcej

Ponad 2000
zadowolonych rodzin

każdego traktujemy z ogromnym szacunkiem

Ponad 5000
wysłanych opiekunek

stabilne zatrudnieni, stałe dochody na wysokim poziomie

Od ponad 9 lat
jesteśmy w branży

zatrudnianiu osób charakterze opiekuna seniorów

Nasi Partnerzy

Dynamiczny rozwój firmy pozwala na rozwijanie współpracy z coraz większą liczbą partnerów