PoloniaCare24

Opiekun osób starszych - kto może nim zostać?

Starzenie się społeczeństwa sprawia, że zainteresowanie usługami opiekuńczymi świadczonymi dla seniorów rośnie i w kolejnych latach także będzie się zwiększało. Sporo osób starszych, które niezdolne są do samodzielnej egzystencji, nie ma zapewnionej odpowiedniej opieki. Zajęcie to  wymaga odpowiednich predyspozycji i umiejętności, które pozwalają rzetelnie pełnić powierzone obowiązki. To praca bardzo odpowiedzialna, która nie może zostać powierzona niedoświadczonym opiekunom.

Niezbędne kompetencje

Troska o starzejących się lub chorych rodziców oraz krewnych to zajęcie wyczerpujące psychicznie i fizycznie. Nie zawsze rodzina i przyjaciele mogą zapewnić opiekę seniorom będącym w potrzebie. Nie zawsze również jest możliwość uzyskania tej opieki od instytucji państwowych. W takiej sytuacji konieczne jest zatrudnienie profesjonalnej opiekunki, doświadczonej, godnej zaufania i z odpowiednimi kompetencjami. Sama chęć niesienia pomocy nie wystarczy do prawidłowego zajmowania się seniorem – często bowiem pojawiają się sytuacje, które wymagają odpowiedniej reakcji. Dlatego niezbędna jest wiedza o niektórych chorobach i sposobach ich leczenia, a także doświadczenie pozwalające sprawnie wykonywać różnego rodzaju czynności. Z tego powodu mile widziane jest, gdy osoby oddelegowane do opieki nad seniorem miały ukończone odpowiednie kursy, staż i praktyki zawodowe. Posiadając umiejętności z zakresu opieki oraz konkretną wiedzę, można czuć się pewnie, wykonując swoją pracę. Istotna jest jednak nie tylko wiedza, ale zdobywane przez lata umiejętności. Równie istotne są jednak kompetencje osobowościowe, czyli zestaw cech, które są niezbędne do pracy przy osobach starszych. Nie można się ich nauczyć, dlatego należy zwrócić na nie szczególną uwagę, podczas wyboru odpowiedniej opiekunki dla starszej osoby.

Idealna osobowość

Poza podstawowymi kwalifikacjami istotne są dodatkowe umiejętności oraz odpowiednie kompetencje osobowościowe, którymi można wyróżnić się na tle pozostałych opiekunek. Zatrudniając osobę do opieki, należy zwrócić uwagę na to, czy jest otwarta i komunikatywna. Te cechy znacznie ułatwiają nawiązanie kontaktu z podopiecznym i jego rodziną. W pracy z seniorami niezbędna jest cierpliwość i empatia. Osoby starsze wymagają dużo taktu i pokory ze strony innych. Taka praca wiąże się niejednokrotnie z wielokrotnym tłumaczeniem i powtarzaniem niektórych czynności. Ponadto podopieczny może być marudny i złośliwy, z tego powodu niezbędne jest zrozumienie dla chorego człowieka i jego stanów emocjonalnych. Równocześnie opiekun musi umieć w sposób taktowny, ale stanowczy mówić nie i nie ulegać wszystkim zachciankom seniora i jego rodziny. Ważną kwestią w dziedzinie opieki jest jakość wykonywanych usług.

23 - 06 -2021

XXI wiek i zmiana ról

W zawodzie opiekuna osoby starszej wciąż o wiele łatwiej spotkać płeć piękną. Śmiało możemy wysnuć wniosek, że do osiągnięcia parytetów w tej branży wciąż nam daleko. Niestety nie ma ani aktualnych, ani tym bardziej wiarygodnych polskich badań nt. podziału zatrudnienia ze względu na płeć wśród osób opiekujących się osobami starszymi w Niemczech.

więcej

Ponad 2000
zadowolonych rodzin

każdego traktujemy z ogromnym szacunkiem

Ponad 5000
wysłanych opiekunek

stabilne zatrudnieni, stałe dochody na wysokim poziomie

Od ponad 9 lat
jesteśmy w branży

zatrudnianiu osób charakterze opiekuna seniorów

Nasi Partnerzy

Dynamiczny rozwój firmy pozwala na rozwijanie współpracy z coraz większą liczbą partnerów